Διαθεση Δεδομενων

Flag_of_Greecesm 2000px-Union_flag_1606_(Kings_Colors)sm

Οι ανάγκες των εμπόρων είναι προτεραιότητα μας στην PBT και η κινητήρια δύναμη των καινοτομιών μας.  Η διάθεση δεδομένων αναπτύχθηκε από τους τεχνικούς μας βασισμένο στις ανάγκες των εμπόρων.

Η διάθεση δεδομένων αυτοματοποιεί τις συναλλαγές πληρωμών μεταξύ εμπόρων και PBT, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία για τους εμπόρους που διενεργούν μεγάλους όγκους.  Το σύστημα χρέωσης και διαχείρισης του Εμπόρου θα στείλει το αίτημα στην PBT και το σύστημά μας θα εκδώσει στη συνέχεια μια λίστα συναλλαγών για να στείλει πίσω στον έμπορο.