?>

Άνοιγμα Λογαριασμού στη TrustPay

Flag_of_Greecesm    2000px-Union_flag_1606_(Kings_Colors)smpartnershipTP-PBT

Η PBT σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε λογαριασμό στη TrustPay. Ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχθεί τόσο για Φυσικά Πρόσωπα, όσο και για Νομικά Πρόσωπα.  Μέσω αυτής της συνεργασίας, μπορούμε να σας παρέχουμε ένα πλήρη λογαριασμό αποδοχής και εκτέλεσης πληρωμών (sight account) με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

 • Εύκολο και γρήγορο άνοιγμα του λογαριασμού
 • Πρόσβαση 24/7/365 στο λογαριασμό σας μέσω της διαδικτυακής πύλης της TrustPay’s
 • Λογαριασμός σε μία Ευρωπαϊκή Τράπεζα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών
 • Ο Λογαριασμός έχει το δικό του μοναδικό αριθμό IBAN
 • Δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ μεταφοράς χρημάτων σε περισσότερες από 60 Τράπεζες
 • Σταθερή χρέωση για εξερχόμενα εμβάσματα SEPA
 • Σταθερή χρέωση για εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT
 • Δυνατότητα σύνδεσης του λογαριασμού αυτού με τον Εμπορικό Λογαριασμό σας στη TrustPay
 • Δυνατότητα να εκτελείτε εμβάσματα εύκολα και γρήγορα από και προς το λογαριασμό αυτό
 • Δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμού σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα
 • Ευνοϊκή τιμολόγηση

Είναι πεποίθησή μας ότι πρέπει να παρέχουμε στους πελάτες μας τα μέσα για να μπορούν να ενεργούν αυτόνομα και ελεύθερα στις τρέχουσες ανταγωνιστικές συνθήκες, για αυτό βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων και προϊόντων.

Ακολουθείστε αυτό το σύνδεσμο για να συμπληρώσετε την αίτηση ανοίγματος λογαριασμού.