Άνοιγμα Λογαριασμού

 

Flag_of_Greecesm    2000px-Union_flag_1606_(Kings_Colors)sm

Ανοίξτε εύκολα και γρήγορα Λογαριασμό εντός Ευρώπης με την TrustPay-PBT

Με τρία απλά βήματα μπορείτε να αποκτήσετε ένα λογαριασμό όψεως σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχοντας πλήρη πρόσβαση στο λογαρισμό διαδικτυακά.

  1. Κατεβάστε το ανάλογο έντυπο ανοίγματος λογαρισμού (Ιδιώτης ή Εταιρεία) και αφού το συμπληρώσετε σαρώστε το και προσκομίστε το ηλεκτρονικά πιο κάτω.
  2. Η Τράπεζα θα αξιολογήσει και θα ανοίξει το λογαριασμό εντός 24 ωρών
  3. Ο Πελάτης θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον κωδικό πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη της τράπεζας και τον μυστικό κωδικό πρόσβασης μέσω δύο ανεξάρτητων αποστολών.

Ο λογαριασμός σε αυτό το σημείο θα ενεργοποιηθεί για να μπορεί να αποδέχεται εμβάσματα και ο δικαιούχος να παρακολουθεί τις κινήσεις μέσω της διαδικτυακής πύλης (παθητική χρήση), αλλά για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί για αποστολές εμβασμάτων θα πρέπει ο αιτητής να παραδώσει το αυθεντικό έντυπο ανοίγματος του λογαριασμού στη PBT ή να το ανεβάσει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας.  Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν προβεί στην παράδοση των εντύπων ανοίγματος λογαριασμού τότε τα χρήματα θα επιστρέφονται στο λογαρισμό του αποστολέα.

Διαδικτυακή αίτηση ανοίγματος Λογαριασμού